JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJE?

  1. Wydrukuj formularz dostępny pod linkiem Formularz reklamacyjny

  2. Spakuj zwracany towar i wyślij go na nasz adres: P.P.K.P.P KOMA, ul.Rolnicza 12, 26-600 Radom

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie (poprawnie wypełniony formularz reklamacji) i przesłana wraz z produktem z dołączonym dowodem zakupu na adres siedziby firmy.

  2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem.

  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.